v
 Allmänna Apostoliska Kyrkan, AAK 

Independent Old Catholic Church

Allmänt om vår kyrka | Vår troNyheter med bilder(16-11-13, artikel om enhet o mångfald)| Församlingar/Medarbetare   | IOCC mainpage | Intressanta länkarBöneringen (16-07-03) |In English

Förebilder som blir verklighet

“Med det gamla förbundets undervisning nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt,” skriver Hebréerbrevets författare.

Läs f. Peter bok här (klicka).

F. Peter Albertsson har skrivit om bibeln och dess historicitet. Gå gärna in på: www.bibelkronologi.se och läs mer

Välkommen

Allmänna Apostoliska kyrkan av Heliga Treenigheten, AAK (registrerat trossamfund) är en gammalkatolsk kyrka. Vi har inte medlemsskap i Utrechtunionen men AAK via IOCC har antagit utrechtdeklaration som ett grunddokument. Vår kyrka verkar för den odelade kyrkan i enlighet med kyrkans ursprung och tradition. Vår kyrka har bland annat apostolisk succession från den erkända Brasilianska nationalkatolska kyrkan. AAK är alltså en apostolisk episkopal kyrka.
Söker du ett andligt hem inom den Odelade Kyrkans tradition är denna kyrka kanske någonting för Dig.

AAK-kyrkan har medlemskap i "Independent Old Catholic Church"/IOCC.
 

  Klicka här om Ni önskar kontakta oss eller vill ha mer information

 

    Uppsatsen om mässordningen Vetus Latinae, Uppdaterad 130430   

Klicka här

Ledare för AAK i Europa med säte i Sverige är Biskop Anders Holmwall       |Mer om biskopen (ny bild 140220)     Webbansvarig: Anders Holmwall

Allmänt om vår kyrka | Vår tro |Nyheter med bilder(16-11-13)| Församlingar/Medarbetare    | IOCC mainpage | Intressanta länkarBöneringen (16-07-03) | In English